AMIPA

L'associació de pares i mares del Ceip Migjorn de Cas Concos està format per:

 • Presidenta: Laura LLull
 • Vicepresidenta: Angela Maria Covas
 • Secretària: Francisca Grimalt
 • Vicesecretària: Cati Barceló
 • Tresorera: Margalida Vaquer
 • Vicetresorera: Tania Alvarez
 • Representant al Consell Escolar: Laura Llull

Vocals: 

 • Maria Martí
 • Andreu Ramón
 • Baltasar Picornell
 • Johanna Waldhelm
 • Margalida Rigo
 • Maria del Mar Torres
 • Maria Bordoy