Informació d'interès

En aquest apartat del menú trobareu diferents informacions d'interès com els llibres de text, calendari escolar i les informacions diverses per al curs escolar actual.