Llibres de text curs 2017/2018

LLIBRES D'INFANTIL

En el curs 2017-2018 els alumnes d'educació Infantil NO utilitzaran llibres de text ni AGENDA ESCOLAR

 

LLIBRES 1r D'EDUCACIÓ PRIMÀRIA

CURS 2017/18

LLENGUA CATALANA
 • Quadernets d'activitats XAT LLENGUA: 1.1, 1.2 i 1.3. Aula Activa. Vicens Vives. Illes Balears. ISBN: 978-84-682-2252-3
LENGUA CASTELLANA
 • Cuadernos de actividades LENGUA: 1.1, 1.2 y 1.3. Aula Activa. Vicens Vives. ISBN: 978-84-682-2031-4
MATEMÀTIQUES
 • Daina SUMAR 2. Salvatella. ISBN: 9788472108028 
 • Daina SUMAR 3. Salvatella. ISBN: 9788472108035 
 • Daina RESTAR 1. Salvatella. ISBN: 9788472108066 
LECTORS
 • Lector 1. Entrenament lector, velocitat i comprensió. ISBN: 978-84-86545-83-3
 • Lector 2. Prácticas de lectura, velocidad y comprensión. ISBN: 978-84-7887-005-9
 • Lector 3. Entrenament lector, velocitat i comprensió. ISBN: 978-84-86545-84-0
ANGLÈS
 • GREAT EXPLORERS 1 (OXFORD)
 • Class Book Pack: ISBN 9780194507080
 • Activity Book: ISBN 9780194507011

     

LLIBRES 2n D'EDUCACIÓ PRIMÀRIA

CURS 2017/18

LLENGUA CATALANA
 • Quadernets d'activitats LLENGUA: 2.1, 2.2 i 2.3. Aula Activa. Vicens Vives. Illes Balears. ISBN: 978-84-682-3003-0
LENGUA CASTELLANA
 • Cuadernos de actividades CHIMPA LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA: 2.1, 2.2 y 2.3. Aula Activa. Vicens Vives. ISBN: 978-84-682-3007-8
MATEMÀTIQUES
 • Daina SUMAR 4. Salvatella. ISBN: 9788472108042 
 • Daina SUMAR 5. Salvatella. ISBN: 9788472108059
 • Daina RESTAR 2. Salvatella. ISBN: 9788472108073
LECTORS
 • Lector 4. Entrenament lector, velocitat i comprensió. ISBN: 978-84-86545-85-4
 • Lector 5. Prácticas de lectura, velocidad y comprensión. ISBN: 978-84-7887-008-0
 • Lector 6. Entrenament lector, velocitat i comprensió. ISBN: 978-84-86545-87-0
ANGLÈS
 • GREAT EXPLORERS . CLASS BOOK 2. ED. OXFORD, ISBN: 978 0194507301
 • GREAT EXPLORERS . ACTIVITY BOOK 2 ED. OXFORD,ISBN: 978 0194507226

LLIBRES 3r de Primària

Curs 2017/18

Llengua catalana. 
 • El llop lupes 3, lectures.      Ed. Anaya.         ISBN: 978-84-678-4936-3
Lengua castellana.
 • Lecturas para trotamundos. 3 Ediciones SM.        ISBN: 978-84-675-0456-9
Matemàtiques.
 • Col.lecció 9 SET (Editorial Nadal) 

CÀLCUL

 •    Nº 2 Sumar portant-ne. 9788478870264
 •    Nº 4 Restar portant-ne. 9788478870271
 •    Nº 5 Multiplicar per una xifra. 9788478870295
 •    Nº 7 Dividir per una xifra. 9788478870318

PROBLEMES

 • Nº 11 Problemes sumar i restar sense portar-ne.9788478870370
Llengua anglesa.
 • Great Explorers 3 Class book.  Ed. Oxford University. ISBN: 978 0194507493
 • Great Explorers 3 Activity book.  Ed. Oxford University. ISBN: 9780194507417

4t curs Primària

Curs 2017-2018

1.- Llengua catalana. 
 • Tico Tic 4. Lectures. Editorial Anaya. ISBN: 978-84-678-2076-8
2.- Lengua castellana.
 • Lecturas para trotamundos 4 Ediciones SM. ISBN: 84-675-0457-9
3.- Matemàtiques

Quaderns de càlcul Ed. Nadal

 • 4B Sumar i restar emportar-ne. ISBN: 978-847887-402-6

 • 5A multiplicar per més d’una xifra amb més dificultat. ISBN: 978-847887- 267-1

 • 8 Dividir per més d’una xifra. ISBN: 978-847887- 032- 5

Quaderns de problemes Ed Nadal

 • Problemes 16 ISBN: 978-847887- 042-4

 • Problemas 17 ISBN: 978-847887- 043-1

 • Problemas 18   ISBN: 978-847887- 044-8

4.- Llengua Anglesa.

Dos llibres de lectura:

 • Schools   ---Discover 1 ----Oxford (Amb Audio CD)

Triar un títol de la Col.lecció Dolphin Readers 3.  Oxford (Amb Audio CD)*:

 • Students in Space
 • Let’s go to the Rainforest
 • Things That Fly
 • Wonderful Wild Animals
 • Just Like Mine
 • Uncle Jerry’s Great Idea
 • New Girl in School
 • What did you do Yesterday?
 • …..(Altres) 

*La idea és que es puguin intercanviar els llibres entre ells/ells.  

LLIBRES DE TEXT 5è 

Curs 2017-18

CATALÀ: 
 • Llibre de lectura: “Els Culdolla”. Roald Dahl. Ed. La Magrana.

CASTELLÀ: 
 • Libro de lectura: “La maravillosa medicina de Jorge”. Roald Dahl. Ed. Alfaguara. 

MATEMÀTIQUES: 
 • Quadernents de càlcul “Nou i mig” de l’1 al 6. – (Quaderns de càlcul amb exercicis divertits de seriació, numeració, càlcul d’operacions i tot a partir de procesos de raonament lògic i pensament subjectiu)

LLENGUA ANGLESA:

Dos llibres de lectura:

 • Incredible Earth   ---- Discover 4   ----Oxford (Amb Audio CD)

Triar UN d´aquests títols de la Col.lecció Dominoes Quick Starter (Amb Audio CD) *

 • Merlin

 • Ali Baba and the Forty Thieves

 • Crying Wolf and Other Tales

 • The First Flying Man

 • Zombie Attack

 • The Skateboarder

 • The Sorcerer’s Apprentice

 • Troy

 • Pebbles on the beach

 • Lisa’s song

 • The Little Match Girl

 • The Selfish Giant

 • Perseus

 • La idea és que se puguin intercanviar els llibres entre ells/ells.

LLIBRES DE TEXT 6è

Curs 2017-18

CATALÀ:
 • LLENGUA 6. APRENDRE ÉS CRÉIXER (ILLES BALEARS) ED. ANAYA.
 • Llengua 6. Quaderns 1, 2 i 3 – ISBN: 978-84-678-3472-7
 • Llibre de lectura: “El príncep de la Boira” . Carlos Ruiz Zafón. Ed. Planeta.
CASTELLÀ
 • LENGUA 6. APRENDRE ÉS CRÉIXER (ILLES BALEARS) ED. ANAYA.
 • Lengua 6. Cuadernos 1, 2 y 3 – ISBN: 978-84-678-3298-3
 • Libro de lectura: “Las Brujas”. Roald Dahl. Ed. Alfaguara infantil.

 

MATEMÀTIQUES 6. 
 • APRENDRE ÉS CRÉIXER  (ILLES BALEARS) ED. ANAYA.
 • Matemàtiques 6. Quaderns 1, 2 i 3 – ISBN: 978-84-678-3482-6
LLENGUA ANGLESA:

Dos llibres de lectura:

 • Our World In Art-   Discover 5 ---- Oxford (Amb Audio CD)

 

A triar UN d’aquests títols de la col.lecció Dominoes Starter ----Oxford (Amb Audio CD): *

 • Moby Dick
 • Hercules
 • Around the World in Eighty Days
 • Kidnap!
 • Journey to the Centre of the Earth
 • Changing Places
 • Rip Van Winkle
 • The Tempest
 • Hercules
 • Girl on a Motorcycle

*La idea és que es puguin intercanviar els llibres entre ells/elles.