Material escolar 2018-2019

MATERIAL Educació Infantil Curs 2018-2019

Els alumnes d'educació infantil han de dur:

 • Una bata amb botons amb el nom posat i una cinta per penjar.
 • Una muda de roba (dins una capsa amb el nom posat). (3 i 4 anys).
 • Un parell de calcetins per psicomotricitat amb el nom posat.
 • Bossa de tela per dur-hi el berenar.

 

MATERIAL 1r. Curs de primària Curs 2018-2019

 • CARPETA DE FUNDES DE PLÀSTIC.

 • CARPETA PETITA DE PLÀSTIC PER A L'AGENDA.

 • UN ESTOIG AMB CREMALLERA AMB EL MATERIAL FUNGIBLE: 2 llapis (preferiblement Staedler nº2), goma (preferiblement Milán), maquineta de fer punta*, un bolígraf blau i un vermell, tisores de punta rodona i barra d'aferrar. *A ser possible que sigui una goma i una maquineta per separat.

 • UN ALTRE ESTOIG O DOS AMB CREMALLERA AMB: pintures de fusta, “plastidecors” i retoladors.

 • PLÀSTICA: aquarel·les, ceres gruixades i una bata.

 • EDUCACIÓ FÍSICA: necesser amb sabó i tovallola.

 • Un coixí.

Tot el material HA DE DUR EL NOM DE L'ALUMNE POSAT.

* Els quaderns els comprarà la tutora amb els doblers d'aula.

 

MATERIAL 2n. Curs de primària Curs 2018-2019

 • CARPETA DE FUNDES DE PLÀSTIC.

 • CARPETA PETITA DE PLÀSTIC PER A L'AGENDA.

 • UN ESTOIG AMB CREMALLERA AMB EL MATERIAL FUNGIBLE: 2 llapis (preferiblement Staedler nº2), goma (preferiblement Milán), maquineta de fer punta*, un bolígraf blau i un vermell, tisores de punta rodona i barra d'aferrar. *A ser possible que sigui una goma i una maquineta per separat.

 • UN ALTRE ESTOIG O DOS AMB CREMALLERA AMB: pintures de fusta, “plastidecors” i retoladors.

 • PLÀSTICA: aquarel·les, ceres gruixades i una bata.

 • EDUCACIÓ FÍSICA: necesser amb sabó i tovallola.

 • Un coixí.

Tot el material HA DE DUR EL NOM DE L'ALUMNE POSAT.

* Els quaderns els comprarà la tutora amb els doblers d'aula.

 

MATERIAL 3r. Curs 2018-2019

 • 1 carpeta de fundes de plàstic (10).

 • 1 quadern d'espiral de quadres tamany petit (religió/valors socials i cívics)
 • 1 carpeta arxivadora d’acordió.

 • 2 diccionaris: català i castellà.

 • 1 bosseta de cremallera amb material fungible: llapis (staedtler nº 2), bolígrafs BIC (blau i vermell), goma d’esborrar (quadrada milan), maquineta (bàsica).

 • 1 bosseta de cremallera de pintures de fusta, plastidecor, retoladors, tisores i barra d’aferrar.

 • Regle, escaire, cartabó, mesurador d’angles i compàs.

 • Plàstica: bloc de dibuix (amb marges), aquarel·les, ceres gruixades i bata (podeu reutilitzar aquell material de segon que estigui en bon estat)

 • Educació Física: necesser amb sabó, tovallola i camiseta de recanvi.

 • Música: flauta dolça del tipus “Hohner” (si és de plàstic, millor)

 • Agenda escolar (la del centre)

Tot el material que sigui possible ha de dur el nom de l'alumne posat.

* Els quaderns els comprarà el/la tutor/a amb els doblers d'aula.

 

MATERIAL 4t. Curs 2018-2019

 • 2 quaderns d’espiral de quadres tamany petit (dictats, religió/valors socials i cívics).

 • 1 carpeta de fundes de plàstic (10 fundes mínim).

 • 1 carpeta arxivadora d’acordió.

 • 2 diccionaris: català i castellà.

 • 2 bossetes de cremallera amb material fungible: llapis, bolígrafs (blau, vermell, verd i negre), goma d’esborrar, maquineta, pintures de fusta,  plastidecor, retoladors, tisores i barra d’aferrar.

 • Regle, escaire, cartabó, mesurador d’angles (equip)

 • Compàs.

 • Plàstica: bloc de dibuix (amb marges), retolador permanent negre,aquarel·les i ceres gruixades. Una capsa amb 6 retoladors gruixats i una bata.

 • Educació Física: necesser amb sabó, tovallola i camistea de recanvi.

 • Música: flauta dolça del tipus “Hohner” (si és de plàstic, millor)

 • Agenda escolar (la del centre).

 • Pen-drive

 

* PODEU REUTILITZAR AQUELL MATERIAL DE TERCER QUE ESTIGUI EN BON ESTAT.

* ELS QUADERNS ELS COMPRARÀ LA TUTORA AMB ELS DOBLERS D'AULA.

 

MATERIAL 5è. Curs 2018-2019

 • 4 quaderns grossos d’espiral de quadres tamany foli.

 • 1 quadern d’espiral de quadres tamany petit (religió)

 • 2 diccionaris: un de català i un de castellà.

 • 1 carpeta de fundes de plàstic.

 • 1 carpeta petita de plàstic per l’agenda escolar.

 • 1 estoig amb cremallera amb: llapis, bolígrafs blau, vermell, verd i negre, goma d’esborrar, maquineta.

 • 1 estoig amb cremallera amb: pintures i/o retoladors, tisores i barra d’aferrar.

 • Regle, escaire, cartabó, mesurador d’angles, compàs i calculadora.

 • Plàstica: bloc de dibuix amb marges, aquarel·les, retolador permanent negre, ceres gruixades, una capsa de sis retoladors gruixats i bata.

 • Educació Física: necesser amb sabó i tovallola.

 • Música: flauta dolça del tipus “Hohner” (si és de plàstic, millor)

 • Agenda escolar (la del centre).

 • Pen-drive

 

MATERIAL 6è. Curs 2018-2019

 • 4 quaderns grossos d’espiral de quadres tamany foli.

 • 1 quadern d’espiral de quadres tamany petit (religió)

 • 2 diccionaris: un de català i un de castellà.

 • 1 carpeta de fundes de plàstic.

 • 1 carpeta petita de plàstic per l’agenda escolar.

 • 1 estoig amb cremallera amb: llapis, bolígrafs blau, vermell, verd i negre, goma d’esborrar, maquineta.

 • 1 estoig amb cremallera amb: pintures i/o retoladors, tisores i barra d’aferrar.

 • Regle, escaire, cartabó, mesurador d’angles, compàs i calculadora.

 • Plàstica: bloc de dibuix amb marges, aquarel·les, retolador permanent negre, ceres gruixades, una capsa de sis retoladors gruixats i bata.

 • Educació Física: necesser amb sabó i tovallola.

 • Música: flauta dolça del tipus “Hohner” (si és de plàstic, millor)

 • Agenda escolar (la del centre).

 • Pen-drive