Material escolar

EDUCACIÓ INFANTIL

Els alumnes d'educació infantil han de dur:

 • Una bata amb botons amb el nom posat i una cinta per penjar
 • Una muda de roba (dins una bossa amb el nom posat). (3 i 4 anys)
 • Dos paquets de tovalloletes.(3 i 4 anys)
 • Una capsa de mocadors de paper (tissues)
 • Un parell de calcetins per psicomotricitat amb el nom posat.
 • Dos rotllos de paper de cuina (3 i 4 anys)
 • Motxilla sense rodetes.

 

1r i 2n CURS DE PRIMÀRIA

 • CARPETA DE FUNDES DE PLÀSTIC.

 • CARPETA PETITA DE PLÀSTIC PER A L'AGENDA.

 • UN ESTOIG AMB CREMALLERA AMB EL MATERIAL FUNGIBLE: 2 llapis (preferiblement Staedler nº2), goma (preferiblement Milán), maquineta de fer punta*, un bolígraf blau i un vermell, tisores de punta rodona i barra d'aferrar. *A ser possible que sigui una goma i una maquineta per separat.

 • UN ALTRE ESTOIG O DOS AMB CREMALLERA AMB: pintures de fusta, “plastidecors” i retoladors.

 • PLÀSTICA: aquarel·les, ceres gruixades i una bata.

 • EDUCACIÓ FÍSICA: necesser amb sabó i tovallola.

 • Un coixí.

Tot el material HA DE DUR EL NOM DE L'ALUMNE POSAT.

* Els quaderns els comprarà la tutora amb els doblers d'aula.

 

MATERIAL 3r. Curs: 2017-18

 • 1 carpeta de fundes de plàstic (10).

 • 1 carpeta arxivadora d’acordeó.

 • 2 diccionaris: català i castellà.

 • 1 bosseta de cremallera amb material fungible: llapis (staedtler nº 2), bolígrafs BIC (blau, vermell, verd i negre), goma d’esborrar (quadrada milan), maquineta (bàsica).

 • 1 bosseta de cremallera amb 6 pintures de fusta, 6 plastidecor, retoladors, tisores i barra d’aferrar. (És necessari que hi hagi els colors groc, blau, verd, vermell, negre) .

 • Regle, escaire, cartabó, mesurador d’angles i compàs.

 • Plàstica: bloc de dibuix (amb marges), aquarel·les, ceres gruixades i bata (podeu reutilitzar aquell material de segon que estigui en bon estat)

 • Educació Física: necesser amb sabó i tovallola.

 • Música: flauta dolça del tipus “Hohner” (si és de plàstic, millor)

 • Agenda escolar (la del centre)

Tot el material que sigui possible ha de dur el nom de l'alumne posat.

* Els quaderns els comprarà el/la tutor/a amb els doblers d'aula.

 

MATERIAL 4t. Curs: 2017-2018

 • 4 quaderns d’espiral de quadres tamany foli.

 • 3 quaderns d’espiral de quadres tamany petit (anglès, dictats i religió/valors socials i cívics).

 • 1 carpeta de fundes de plàstic (10 fundes mínim).

 • 1 carpeta arxivadora d’acordeó.

 • 2 diccionaris: català i castellà.

 • 2 bossetes de cremallera amb material fungible: llapis, bolígrafs (blau, vermell, verd i negre), goma d’esborrar, maquineta, 6 pintures de fusta, 6 plastidecor, retoladors, tisores i barra d’aferrar.

 • Regle, escaire, cartabó, mesurador d’angles (equip)

 • compàs.

 • Plàstica: bloc de dibuix (amb marges), aquarel·les,ceres gruixades.

 • bata.

 • Educació Física: necesser amb sabó i tovallola.

 • Música: flauta dolça del tipus “Hohner” (si és de plàstic, millor)

 • Agenda escolar (la del centre).

 • Pen-drive

 

* PODEU REUTILITZAR AQUELL MATERIAL DE TERCER QUE ESTIGUI EN BON ESTAT.

* SI ELS QUADERNS ESTAN POC UTILITZATS TAMBÉ PODEN SER REUTILITZATS.

 

MATERIAL 5è i 6è CURS

 • 4 quaderns grossos d’espiral de quadres tamany foli.

 • 2 quaderns d’espiral de quadres tamany petit (anglès i religió/valors socials i cívics).

 • 2 diccionaris: un de català i un de castellà.

 • 1 carpeta de fundes de plàstic.

 • 1 carpeta petita de plàstic per l’agenda escolar.

 • 1 estoig amb cremallera amb: llapis, bolígrafs blau, vermell, verd i negre, goma d’esborrar, maquineta.

 • 1 estoig amb cremallera amb: pintures i/o retoladors, tisores i barra d’aferrar.

 • Regle, escaire, cartabó, mesurador d’angles, compàs i calculadora.

 • Plàstica: bloc de dibuix amb marges, aquarel·les, retolador permanent negre, ceres gruixades, una capsa de sis retoladors gruixats i bata.

 • Educació Física: necesser amb sabó i tovallola.

 • Música: flauta dolça del tipus “Hohner” (si és de plàstic, millor)

 • Agenda escolar (la del centre).

 • Pen-drive