Personal docent

 

Claustre de mestres del CEIP MIGJORN pel curs 2017-2018

MARIA MOREY: Especialista d'audició i llenguatge

FRANCISCA BORDOY: Tutora infantil  5 anys

LAURA AREÁN: Tutora 1r  i 2n curs de primària

MARIA LLÚCIA GINARD: Tutora 5è curs de primària i secretària

ANA LOZANO:  Mestra de religió

RAQUEL CRESENCIO: Tutora infantil 4 anys

MARIA COLOM: Tutora 3r curs de primària

MARGALIDA BOVER: Especialista d'anglès i arts and crafts

ISABEL MARIA LORA: Tutora infantil 3 anys

MARGALIDA DEL MAR PONS: Tutora 6è curs de primària

MAGDALENA RAMON: Tutora 4t curs de primària

GUILLEM MONSERRAT: Especialista de música i direcció

MAGDALENA NICOLAU: Especialista d'educació física

LAURA VILARDELL:  Orientadora educativa

MARIA ISABEL AMENGUAL: Especialista en pedagogia terapèutica.